Lärned Si de Liebi, jede Tag.

Sua isch es Email Neuigkeit Briäf. Sua braut 3 Minute vo dini Ziit.

[act:start]d Si hütt!

Schweizerdeutsch kasahorow

Wörterbuech: Schweizerdeutsch -

  • Wort Hütt: D Kunde
  • D Charakter
  • D Gmeind
  • D Lektion
  • D Websiite
  • D Liebi
  • De Plan